Švýcarské vysoké
školy

IELTS zkoušky
„nanečisto“

Univerzity ve Španělsku

Studenti. Univerzity ve Španělsku. MSM Academy

Zařídit Vašim dětem studium ve Španělsku je vynikající příležitostí, kde si osvojí evropské myšlení, duševně a kulturně se budou dále rozvíjet a také se obohatí zajímavou dlouhou historií. Dnešní vzdělání již není tak drahé, jak si stále myslí mnoho lidí, i přes to, že tato země patří k těm, kde se studium dostalo na nejvyšší prestiž ve světě.

Nepochybným důkazem toho je skutečnost, že španělština je jedním ze šesti oficiálních jazyků Organizace spojených národů. Kromě toho je tento jazyk součástí románské skupiny, která hovoří o tom, jak snadno studovat. Podle vašeho přání však můžete také zvolit anglický jazyk, ve kterém budou lekce probíhat.

Španělsko je známé pro své nádherné podnebí, díky kterému jsou studenti vždy v dobré náladě, a to se odráží na výborných výsledcích. Co se týče ubytování, stravování a zábavy, tuto zemi nelze nazvat drahou. Tento fakt je často rozhodující při výběru budoucího místa výuky.

Všechny španělské univerzity jsou rozděleny na veřejné a soukromé. Pokud se podíváme na cenové možnosti z pohledu celé Evropy, náklady na studium ve Španělsku budou nižší než průměr. Soukromé univerzity samozřejmě vyžadují větší finanční předpoklady než veřejné, ale i v tomto případě budete utrácet minimum.

S vysokoškolským diplomem ve Španělsku máte velké vyhlídky, protože je uznáván nejen Evropskou unií, ale také většinou anglicky mluvících zemí. Jinak to prostě nemůže být, protože španělský systém vzdělání je považován za jeden z nejlepších na světě.

Před příchodem do univerzity můžete absolvovat speciální přípravné kurzy, ty mohou být krátkodobé nebo dlouhodobé. Nabízejí také možnost studovat s plným ponoření do španělského prostředí. Navíc můžete také přidat k výuce jazyka další volitelný předmět: podnikání, historie, přírodní vědy, malířství atd. Během kurzů můžete zvolit bydlení ve speciální ubytovně ve škole, hotelu, studentském bytě nebo v jedné hostitelských rodin.

Každý, kdo je držitelem standartního evropského diplomu, je automaticky zapsán na univerzitě ve Španělsku. Ve všech ostatních případech budete muset projít čtyřmi zkouškami. Stejně jako v jakékoliv zemi může student získat stipendium – ve Španělsku jsou státní (vyplácena, především ministerstvy) nebo soukromé (platí různé dobročinné fondy na školách). Pro tyto možnosti existují speciální internetové stránky, na kterých vyplníte příslušný formulář žádosti s potřebnými dokumenty, které tam jsou uvedeny. Pokud student obdrží povolení k pobytu, má legitimní nárok pracovat jako student 4 hodiny denně. Což je výborná záležitost především při studiu na soukromých školách.

Program Země Typ programu Jazyk
Sportovní management UCAM Španělsko Vyšší vzdělání španělsky
Univerzita UCAM Španělsko Vyšší vzdělání španělsky

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat