Naši lektoři

V MSM Academy dbáme na spokojenosti našich studentů/klientů a kvalitně odvedené výuce našimi lektory. Lektoři jsou pečlivě vybírání tak, aby splňovali naše podmínky a formu výuky, která je pro danou úroveň potřebná. Dbáme především na schopnost předávat učivo zábavně, interaktivně a se smyslem pro motivaci našich studentů k dalšímu studiu a hlavně k mluvení. Každá svá úroveň jazyka potřebuje jiný způsob výuky. Lektoři jsou proto u nás jak čeští, tak i rodilí mluvčí.

Lektoři dokáží svou výuku velmi rychle přizpůsobit. Není vždy nutností mít pedagogické vzdělání nebo 20ti leté zkušenosti. Nutností je nadšení, motivace, energie, vášeň pro výuku a chuť motivovat druhé. Jen tak Vás výuka bude bavit!

České lektory potkáte na úrovních START UP, A1, A2 a B1. V těchto úrovních studenti potřebují ještě vysvětlit gramatiku, porozumět slovíčkům, jejich vkládáním do vět a hlavně tvoření vět.

U vyšších úrovní LEVEL UP, B2 a C1 využíváme lektory, kteří jsou rodilými mluvčími. Dbáme na to, aby studenti co nejvíce „naposlouchali“ učený jazyk od co nejvíce osob (studentů a lektorů). Proto v těchto úrovní se setkáte hlavně s mluveným cizím jazykem.

Česky mluvící lektoři

Česky mluvící lektoři jsou zkušení lektoři ve výuce a vnímání potřeb studentů. Vysvětlí Vám gramatiku, slovní zásobu, psaní a celkové vnímání daného jazyka. Můžete s nimi hovořit česky nebo v jazyku, který se chcete naučit. Tito lektoři jsou vhodní pro začínající studenty nebo ty, kteří si ze začátku nejsou jistí. Lektoři Vás nesmí nudit, ale motivovat k další výuce a potřebě dalšího vzdělávání.

Rodilí mluvčí

Rodilí mluvčí pochází z Irska, Velké Británie, Německa a dalších zemí. Své zkušenosti získali na zahraničních školách a při výuce v zahraničí. Naši lektoři již mají zkušenosti i s výukou v České republice, tedy umí vnímat potřeby studentů v dané skupině. Skupina pouze českých studentů má jiné potřeby než skupina poskládaná z osob z různých zemí.

Výhody výuky s rodilým mluvčím

 • profesionální přístup s motivujícími prvky,
 • výuka je vedena v jazyku, který jste si vybrali,
 • učí Vás hlavně mluvit a konverzovat bez pochyb,
 • své naučené poznatky lehce převedete do praxe,
 • lépe si „naposloucháte“ reč,
 • začnete ihned reagovat i v běžném životě.

Výběr správné metody pro výuku

Víme, že výuka musí být poskládaná z neverbální (slovíčka a gramatika) a verbální komunikace (mimika, gesta a pohyby), které při správném využití lektorem, studentům dodají maximální pozornost a schopnost vnímat výuku. Přidáním správné metody je zaručen u studentů požadovaný výsledek. Graf znázorňuje procenta zapamatování si informací z výuky u vybraných typů metod:
Komunikativní a interaktivní způsob výuky spěje k přirozenému používání cizího jazyka jak mluvenou, tak psanou formou se schopností porozumět rodilým mluvčím.

Nezávazně s Vámi projdeme požadavky na výuku a navrhneme vhodného lektora.

 

ZJISTI SVOU ÚROVEŇ JAZYKA

 • Využití nabytých znalostí v praxe
 • Praktický nácvik / Videotréninky
 • Diskuze
 • Nácvik modelových situací
 • Využívání audiovizuálních pomůček
 • Čtení
 • Přednáška

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat