Švýcarské vysoké
školy

IELTS zkoušky
„nanečisto“

Přípravné kurzy na medicínu a příbuzné obory

Přípravné kurzy na medicínu. Komu je kurz určen?

Kurz je určen primárně všem zájemcům o studium lékařských a nelékařských oborů na lékařských fakultách (zejména se jedná o obory: všeobecné a zubní lékařství, fyzioterapie), kteří pocházejí z rusko-jazyčných zemí. Svoji náplní je také vhodný i pro zájemce o studium na veterinárních, farmaceutických, sportovních či chemických fakultách. Kurz učí, jak zvládnout přijímací test. Přípravný kurz na medicínu v Praze.

Osnova kurzu se přizpůsobuje potřebám jednotlivých studentů – zpravidla se na kurzu vždy v úvodu probírá minimum nutné teorie a následně je čas věnován modelovým příkladům, které se vyskytují v přijímacích testech.

 

Struktura kurzu

Kurz je členěn do 3 předmětů, kde je každý vyučován po 1,5 až 2 hodinách (dohromady 135 hodin). Vyučovanými předměty jsou: fyzika, chemie a biologie.

Ke kurzu je možné zdarma absolvovat i „přijímačky nanečisto“.

 

Garance kvality

Studijní materiály a informace, které jsou poskytnuty během výuky kurzu, jsou pod dohledem akademických a středoškolských učitelů, kteří mají mnohaletou pedagogickou a publikační praxi v oboru.

 

Vyučovací jazyk

Čeština nebo angličtina

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat