Dvojitý diplom

him

Dvojitá specializace, dvojitý diplom

Česká republika + Švýcarsko

cs_flag
sv_flag
euro_flag
ZÍSKEJTE JEDINEČNÝ DVOJITÝ DIPLOM ČZU (ČESKÁ REPUBLIKA) a SWISS EDUCATION GROUP (ŠVÝCARSKO)
flgred

DVOJITÁ SPECIALIZACE

MEZINÁRODNÍ PODNIKÁNÍ V OBLASTI POHOSTINSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

OBCHODNÍ ADMINISTRATIVA

PROSLULÁ ŠVÝCARSKÁ KVALITA A
VYSOKÉ EVROPSKÉ STANDARDY

 • DVOJITÝ DIPLOM
 • MEZÍNÁRODNÍ OBCHOD V ODVĚTVÍ HOTELNICTVÍ A TURISMU
 • BUSINESS ADMINISTRATION

Dva diplomy dvou evropských zemí zvýší konkurenční výhodu Vašeho profesního životopisu na mezinárodním trhu práce.
Bakalářský diplom v oboru Business Administration vydává státní evropská univerzita Česká zemědělská univerzita v Praze. Výuka probíhá v angličtině.

Švýcarský diplom International Hotel Management vydává Hotel Institute Montreux, instituce SEG – světový lídr v oblasti hotelnictví a stravovacích služeb. Výuka probíhá v angličtině nebo Bakalářský diplom v oboru Management v pohostinství a mezinárodního obchodu vydává Cezar Ritz Colleges Switzerland, instituce SEG.

Placená stáž ve Švýcarsku nebo v jiné zemi světa (4-6 měsíců). Studenti, kteří absolvují stáž ve Švýcarsku, dostávají minimální měsíční plat 2 168,- CHF. Dva roky strávené v České republice poskytnou mnohem více příležitostí pro stáž z pohledu mezinárodních zkušeností a formalit pro získání pracovního víza.

Úspora času:
Pouze za 3 nebo 3,5 roku obdržíte dva diplomy a dva bakalářské tituly;

Úspora nákladů:
3 nebo 3,5 roku strávených v České republice Vám pomůže ušetřit až 70% nákladů na školné a ubytování.

Získáte zkušenosti ze vzdělání a pobytu ve dvou evropských zemích;

Naučte se 3 cizí jazyky: výuka v angličtině; němčině nebo francouzštině (volitelné) jsou povinnými předměty od prvního ročníku. Čím větším počtem cizích jazyků mluvíte, tím víc se pro Vás otevírají pracovní příležitosti.

Zdvojnásobte své šance navázat obchodní vztahy. Užijte si mezinárodní atmosféru jednoho z nejromantičtějších a nejpopulárnějších evropských měst Prahy s rychle rostoucím trhem hotelnictví a stravovacích služeb. Studujte první dva ročníky na největší státní evropské univerzitě – České zemědělské univerzitě (více než 20 000 studentů), a absolventský ročník stravte ve Švýcarsku v kolébce hotelnictví.

Solidní evropský diplom v oboru Business Administration a diplom z jednoho z nejrychleji rozvijících a žádaných oborů – hotelnictví a management cestovního ruchu – zdvojnásobí Vaše dovedností a možností pro další zaměstnání.

Získejte zkušenosti na velké univerzitě v Praze a nadstandartní univerzitě ve Švýcarsku.

Naučte se detaily v oboru hotelnictví a stravovací služby alespoň ve dvou evropských zemích: pravidelné masterclassy odborníků jsou součástí programu v Praze a ve Švýcarsku + placená stáž ve Švýcarsku nebo v jiné zemi světa.

Získejte jedinečné pracovní příležitosti: odborníci vysoké úrovně jsou velmi žádaní v oblasti pohostinství v České republice. Mezinárodní síť partnerských hotelů SEG po celém světě otevře pro Vás dveře do podnikání v pohostinství kdekoli na světě.

Přihlaste se do programu ihned po získání středoškolského vzdělání:
Podmínky přijetí:

 • Ukončené středoškolské vzdělání,
 • Úroveň znalosti anglického jazyka IELTS 5.0.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU)

 • Založena v roce 1906. Dnes je třetí největší univerzitou v Praze;
 • Největší ekonomická fakulta V České republice,
  počet studentů na fakultě 14000;
 • Akreditace Ministerstva školství České republiky;.
 • Poskytuje programy v angličtině po dobu 15 let;
 • Výuku zajišťují vysoce kvali‹kovaní učitelé z partnerských univerzit z celého světa;
 • Vyučující používají různé metody výuky a tréninků,  včetně stáže na samotné univerzitě. Vzhledem k  tomu absolventi většinou nemají žádný problém  najít si práci;
 • Vysoka úroveň zaměstnanosti (90%);
 • Od roku 2000 studenti ze 125 zemí studují na České zemědělské univerzitě;
 • Diplomy České zemědělské univerzity jsou
  uznávány po celém světě;
 • Univerzita poskytuje vynikající možnosti pro
  sportovní vyžití – v areálu univerzity a v Praze je
  velké množství sportovišť různého typu. Česká
  republika je proslulá svými fotbalovými a hoke
  jovými týmy.
 • Česká zemědělská univerzita je napřímo spojena s
  odvětvím českého pohostinství – má vlastní vinice,
  pivovar a historický zámek.
 • Naším úkolem je naučit Vás podnikání v mezinárod ním měřítku.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Swiss Education Group (SEG), Švýcarsko

 • Švýcarská vzdělávací skupina (SEG) byla založena v roce 1982;
 • SEG je alianci předních švýcarských institucí vysokoškolského vzdělávání v oblasti a hotelnictví a stravování, která se skládá z 5 škol (César Ritz Colleges Switzerland, Culinary Arts Academy Switzerland, Hotel Institute Montreux, Swiss Hotel Management School, IHTTI School of Hotel Management);
 • Všechny vzdělávací zařízení SEG jsou umístěny v bývalých pětihvězdičkových hotelech Švýcarska;
 • Placená stáž ve Švýcarsku nebo v zahraničí je povinnou součástí studijního programu; Skupina SEG navázala a rozvinula partnerství s mnoha předními společnostmi v hotelnictví a pohostinství;
 • Pravidelné masterclassy a přednášky profesionálů; Praktické uplatňování všech předmětů vyučovaných ve škole;
 • Mezinárodní prostředí s 6000 studenty z více než 120 zemí z celého světa; Moderní podmínky pro vzdělávání;
 • Pravidelný mezinárodní veletrh práce, který navštěvuje 120 předních společností v oblasti hotelnictví a pohostinství;
 • Samostatná kancelář zabývající se stáží pro studenty;
 • Jedinečná poloha vzdělávacích zařízení v Alpách nebo v centru města;
 • 70% absolventů získávají práci na manažerských pozicích v průběhu dvou let po dokončení studia.

STRUKTURA PROGRAMU DVOJTÉHO DIPLOMU

1. ročník   3. ročník   3. ročník 4 – 6 týdnů placené stáže  ve Švýcarskunebo v jiné zemi
Česká zemědělská univerzita v Praze, fakulta ekonomiky a managementuVýuka v angličtině  Česká zemědělská univerzita v Praze,fakulta ekonomiky a managementuVýuka v angličtině   Hotel Institute Montreux, Švýcarsko Management v hoteliérství a mezinárodní  podnikání Výuka v angličtině
1.semestr

(4 měsíce)

2. semestr

(5 měsíců)

3.semestr

(4 měsíce)

4. semest

(5 měsíců)

1.trimestr

(11 týdnů)

2.trimestr

(11 týdnů)

4 – 6 týdnů placené stáže ve Švýcarsku nebo v jiné zemi
strelka
Bakalářský diplom
v oboru Business Administration
Vydaný Českou zemědělskou univerzitou
strelka
Švycarský diplom v oboru
International Hotel management
Vydaný Hotel Institute Montreux

STRUKTURA PROGRAMU DVOJTÉHO DIPLOMU

1. ročník   3. ročník   3. ročník 4 – 6 týdnů placené stáže  ve Švýcarskunebo v jiné zemi
Česká zemědělská univerzita v Praze, fakulta ekonomiky a managementuVýuka v angličtině  Česká zemědělská univerzita v Praze,fakulta ekonomiky a managementuVýuka v angličtině   César Ritz Colleges, Švýcarsko Management v hoteliérství a mezinárodní  podnikání Výuka v angličtině
1.semestr

(4 měsíce)

2. semestr

(5 měsíců)

3.semestr

(4 měsíce)

4. semest

(5 měsíců)

1.trimestr

(11 týdnů)

2.trimestr

(11 týdnů)

4 – 6 týdnů placené stáže ve Švýcarsku nebo v jiné zemi
strelka
Bakalářský diplom
v oboru Business Administration
Vydaný Českou zemědělskou univerzitou
strelka
Bakslářký diplom v oboru
Mezinárodní podnikání v hotelnictví a cestovním ruchu
Vydaný César Ritz College

     ZÍSKEJ VYSOKOŠKOLSKÝ DIPLOM
     POUZE ZA 3 NEBO 3,5 ROKU S VÝHODAMI:

 1. Dva diplomy dvou evropských zemí zvýší konkurenční výhodu Vašeho profesního životopisu a mezinárodní význam: Bakalářský diplom v oboru Business Administration vydává státní evropská univerzita Česká zemědělská univerzita v Praze. Výuka probíhá v angličtině; Švýcarský diplom International Hotel Management vydává Hotel Institute Montreux, instituce SEG – světový lídr v oblasti hotelnictví a stravovacích služeb. Výuka probíhá v angličtině; Bakalářský diplom v oboru Management v pohostinství a mezinárodního obchodu vydává Cezar Ritz Colleges Switzerland, instituce SEG. Výuka probíhá v angličtině.
 2. Placená stáž ve Švýcarsku nebo v jiné zemi světa (4-6 měsíců) – Studenti, kteří absolvují stáž ve Švýcarsku, dostávají minimální měsíční plat 2 168,- CHF. Dva roky strávené v České republice poskytnou mnohem více příležitostí pro stáž s pohledu mezinárodních zkušeností a formalit pro získání pracovního víza.
 3. Úspora času:Pouze za 3 nebo 3,5 roku obdržíte dva diplomy a dva bakalářské tituly;
 4. Úspora nákladů: 3 nebo 3,5 roku strávených v České republice Vám pomůže ušetřit až 70% nákladů na školné a ubytování.
 5. Získáte zkušenosti ze vzdělání a pobytu ve dvou evropských zemích;
 6. Naučte se 3 cizí jazyky: výuka v angličtině; němčině nebo francouzštině (volitelné) jsou povinnými předměty od prvního ročníku; ubytování v České republice Vám pomůže naučit se česky. Čím větším počtem cizích jazyků mluvíte, tím víc se pro Vás otevírají pracovní příležitosti.
 7. Zdvojnásobte své šance navázat obchodní vztahy. Užijte si mezinárodní atmosféru jednoho z nejromantičtějších a nejpopulárnějších evropských měst Prahy s rychle rostoucím trhem hotelnictví a stravovacích služeb. Studujte první dva ročníky na největší státní evropské univerzitě – České zemědělské univerzitě (více než 20 000 studentů), a absolventský ročník stravte ve Švýcarsku v kolébce hotelnictví.
 8. Solidní evropský diplom v oboru Business Administration a diplom z jednoho z nejrychleji rozvijících a žádaných oborů – hotelnictví a management cestovního ruchu – zdvojnásobí Vaše dovedností a možností pro další zaměstnání.
 9. Získejte zkušenosti na velké univerzitě v Praze a nadstandartní univerzitě ve Švýcarsku.
 10. Naučte se detaily v oboru hotelnictví a stravovací služby alespoň ve dvou evropských zemích: pravidelné masterclassy odborníků jsou součástí programu v Praze a ve Švýcarsku + placená stáž ve Švýcarsku nebo v jiné zemi světa.
 11. Naučte se detaily v oboru hotelnictví a stravovací služby alespoň ve dvou evropských zemích: pravidelné masterclassy odborníků jsou součástí programu v Praze a ve Švýcarsku + placená stáž ve Švýcarsku nebo v jiné zemi světa.
 12. Přihlaste se do programu ihned po získání středoškolského vzdělání:
  • Podmínky přijetí:
   • – Ukončené středoškolské vzdělání,
   • – Úroveň znalosti anglického jazyka IELTS 5.0.
5
3
4
6
4-960-1202.bridges.m

Česká republika, Praha
Nejlepší místo pro vzdělávání a bydlení

Praha je hlavním a největším městem České republiky, jedním z nejkrásnějších měst v Evropě. Prahu nazývají Zlatá Praha, stověžatá Praha a kamenný sen. V roce 1992 historické centrum Prahy byl zapsán do seznamu světového dědictví UNESCO. Prahu jednoduše můžeme nazvat největším muzeem pod širým nebem. Podle Guinessovy knihy rekordů Pražský hradu je největším hradním komplexem na světě. Tisíce turistů navštěvují Prahu v průběhu roku, protože tady doopravdy je co vidět. Pokud chcete zpestřit svůj studentský život, pokud hledáte cenově dostupné vzdělání a ubytování a zároveň chcete studovat v Evropě,  Praha je ideálním místem!

dd_2_foto

Švýcarsko
Nejlepší místo pro studium hotelnictví a budování kariéry.

Švýcarsko je připraveno nabídnout Vám nejvyšší kvalitu vzdělávání a života. To je ideální místo pro zahraniční studenty, kteří se chtějí stát mistry hotelnictví a restauračního podnikání. Švýcarsko se nachází v samém srdci Evropy, je proslulé pověsti zakladatele pohostinství. Švýcarsko je velice bezpečná země s vysokou životní úrovní. Slavná švýcarská čokoláda a sýr, spolehlivost švýcarských bank a přesnost švýcarských hodinek, nepopsatelné krásy přírody, bohatá kulturní a jazyková rozmanitost jsou obecně známé, a právě toto po celý rok láká turisty z celého světa. Země je známá svou dokonalou pověsti a profesionalitou ve všech oblastech. Pohostinský průmysl se začal rozvíjet ve Švýcarsku před více než sto lety. Právě ve Švýcarsku byl otevřen první pětihvězdičkový hotel-palác. Země je světovým lídrem v oblasti vzdělávání a přípravy odborníků nejvyšší třídy v oblasti hotelnictví a stravovacích služeb. Absolventi švýcarských univerzit jsou vysoce ceněné po celém světě.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat