Studium na Maltě

Flag of Malta. Studium na Maltě. MSM Academy

Malta – ostrov ve Středozemním moři, kde angličtina je úředním jazykem. Jedná se o velmi bezpečnou zemi. Podnebí je velmi teplé a každé dítě může najít zábavu podle své chuti. Na Maltě je obzvláště populární surfování, potápění a všechny další vodní sporty.

Kompaktní uspořádání ostrova umožňuje vidět všechny zajímavosti v maximálním dosahu. Zamilujete si pohled na památky s bohatou historií a krásnou architekturou.

Malta – ostrov ve Středozemním moři, kde angličtina je úředním jazykem. Jedná se o velmi bezpečnou zemi. Podnebí je velmi teplé a každé dítě může najít zábavu podle své chuti. Na Maltě je obzvláště populární surfování, potápění a všechny další vodní sporty.

Kompaktní uspořádání ostrova umožňuje vidět všechny zajímavosti v maximálním dosahu. Zamilujete si pohled na památky s bohatou historií a krásnou architekturou.

Na Maltě, stejně jako v Anglii, se školy dělí na veřejné a soukromé sektory. Ve veřejných školách je zavedeno bezplatné vzdělání, kde se učí jen děti z ostrova. Soukromé školy jsou požadovány za prestižnější, tudíž je vzdělání kvalitnější, placené a navštěvují je jak místní, tak i zahraniční studenti. Velkou výhodou učení na Maltě je imigratsionnogo. Nemají předsudky vůči žádné národnosti.

Další výhodou přípravy na Maltu jsou ceny. Náklady spojené se studiem jsou podstatně levnější než ve Velké Británii či Švýcarsku, přitom kvalita je stejná. V souvislosti se vstupem ČR do EU/EHP se každý státní příslušník ČR může dovolávat práva pobytu v jiném členském státě EU (tzv. volný pohyb osob), a to na základě čl. 18 Smlouvy o založení ES, který stanoví, že “každý občan Unie má právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států”. Právo pobytu může být omezeno pouze v případech odůvodněných veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností nebo ochranou zdraví. Nezletilé osoby cestující bez doprovodu na Maltu musí mít před zakoupením letenky/lodního lístku vyplněný formulář pro děti bez doprovodu; dítě musí být předáno přepravci k odletu/odplutí a musí být očekáváno při příletu/přistání.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat