Podmínky používání webových stránek

  Váš přístup k těmto stránkám a jejich užívání podléhají následujícím podmínkám a všem příslušným zákonům.

 

Platné od 25. května 2018

 

   PROSÍM PŘEČTĚTE SI NÁSLEDUJÍCÍ DOPORUČENÍ, JAKÉ JSOU VAŠE PRÁVA. Tyto smluvní podmínky užití („Podmínky“) upravují vaše užívání stránek MSM Academy. Pro účely těchto Podmínek „Webová stránka“ odkazuje na www.msmacademy.eu stejně jako na jiné webové stránky, které MSM Academy provozuje a která odkazují na tyto Podmínky. Pokud nesouhlasíte s těmito Podmínkami, neměli byste na naše webové stránky přistupovat ani je užívat.

   Další informace o tom, jak shromažďujeme a využíváme údaje týkající se používání a výkonu webových stránek, stejně jako naše odpovědnosti a vaše práva ve vztahu k jakémukoli zpracování vašich osobních údajů, si také přečtěte v našich zásadách ochrany osobních údajů.

 

1) Přijetí podmínek užívání

 Přístupem k této webové stránce a jejímu užívání souhlasíte s následujícími podmínkami. V případě, že nesouhlasíte s podmínkami v těchto dokumentech, neměli byste stránky užívat.

 Užití msmacademy.eu: zobrazením nebo stažením jakýchkoli informací nebo obsahu z webu nebo na webovou stránku potvrzujete, že jste si přečetli Podmínky užití, rozuměli jim a budete je dodržovat.

 

2) Změny podmínek užívání

   Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit, upravit, nahradit nebo jinak upravovat tyto Podmínky. Datum poslední úpravy je uvedeno na konci těchto Podmínek užití. Je na vás, abyste tuto stránku občas prozkoumali a aktualizovali.

   Když provedeme nějaké aktualizace těchto Podmínek, upozorníme na tuto skutečnost na webových stránkách. Navíc vás budeme informovat předem zasláním e-mailu na e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytli. Nebudete mít povinnost pokračovat v používání tohoto webu po každém takovém oznámení, ale pokud budete pokračovat v používání tohoto webu, bude to znamenat, že budete souhlasit s revidovanými Podmínkami.

 

3) Popis webových stránek

   Toto je oficiální webová stránka společnosti MSM Academy s.r.o., IČ: 04075188. která je jazykovou školou, která poskytuje zájemcům jazykové a pobytové programy v ČR a zahraničí. V České republice působí od roku 2015.

 

4) Vaše používání webových stránek

  Tyto webové stránky jsou poskytovány pouze pro osobní a nekomerční účely a pouze pro informační účely. I když je vynaloženo veškeré úsilí k aktualizaci a zajištění přesnosti informací obsažených na této webové stránce, MSM Academy nezaručuje přesnost nebo úplnost informací nebo materiálů dostupných na těchto stránkách.

  MSM Academy si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění změnit informace nebo materiály na webových stránkách, včetně informací o programech, osobách, partnerech, přijetích, výuce, poplatcích a službách.

  MSM Academy může kdykoli bez předchozího upozornění přerušit, změnit nebo zpřístupnit programy a služby obsažené na těchto webových stránkách.

  Je odpovědností uživatele konzultovat přímo se zaměstnanci MSM Academy, zejména předtím, než budete jednat nebo využívat informace na této webové stránce.

  Webové odkazy z této stránky na externí webové stránky MSM Academy by neměly být vykládány tak, že by znamenaly jakýkoli komerční nebo jiný vztah s MSM Academy a / nebo schválení externí stránky nebo jejího obsahu. MSM Academy nemá ani nemůže mít žádnou kontrolu nad externími službami a není odpovědná za jejich obsah, provoz nebo použití.

  MSM Academy nenese odpovědnost za jakoukoli ztrátu, odpovědnost, škodu, ať už přímou, nepřímou nebo jinou, osobní újmu nebo jakoukoli povahu výdajů, která může být utrpěna v důsledku nebo která může být přímo nebo nepřímo způsobena, vašim přístupem a používáním webových stránek nebo k jakýmkoli informacím, osobním informacím, materiálům nebo jiným informacím obsaženým na této webové stránce nebo předávaným prostřednictvím této webové stránky.

Není-li uvedeno jinak, autorská práva k obsahu této webové stránky jsou vlastnictvím MSM Academy podle českého autorského zákona.

 

5) Ochrana dat, soukromí a soubory cookie

  Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete v souvislosti s používáním webových stránek, jsou shromažďovány, ukládány, používány a zveřejňovány MSM Academy v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů. Navíc, společně s většinou online služeb, používáme soubory cookie, které nám pomáhají pochopit, jak lidé používají webovou stránku, abychom mohli dále zlepšovat službu, kterou nabízíme. Naše používání souborů cookie a způsob, jak zakázat cookies, je vysvětleno v našich Zásadách ochrany osobních údajů. Tím, že přijmete tyto Podmínky a používáte web, souhlasíte s podmínkami zásad ochrany osobních údajů a zásad cookies.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat