Všeobecný jazyk

Obecný jazykový kurz se zaměřuje na všeobecný rozvoj  jazykové  dovednosti  zahrnující gramatiku, konverzaci, jakož i simulaci situací, se kterými se v praktickém životě setkáte. Jde nám o odstranění zábran z běžné komunikace na základě znalostí postačujících k tomuto účelu. Jedná se tedy o naučení se dostatečné kvantity znalostí pro orientaci v komunikaci s rodilými mluvčími či přímo v zahraničí. Zároveň tento kurz pokládá základy k dalšímu studiu jazyka s možností získat mezinárodně uznávané certifikáty z ovládání jazyka. Nabízíme následující dvě formy studia všeobecného jazyka, a to standardní, nebo intenzivní kurzy. Standardní kurzy jsou zaměřeny na postupné ovládnutí cizího jazyka bez časové nebo obsahové intenzity, obvykle v délce 2 × 90 min. týdně. Umožňují frekventantům zvládnout obsahovou náplň kurzu bez přílišné časové náročnosti. Intenzivní kurzy jsou určeny pro ty studující, kteří se rozhodli zvládnout v časovém úseku co nejvíce z možného a jsou připraveni věnovat studiu jazyka maximální pozornost a intenzivně pracovat na ovládnutí výuky v daném časovém rámci.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat