Příprava ke zkouškám

Kurz se zaměřuje na komplexní přípravu studenta ke zkouškám v oblasti gramatiky, čtení, psaní, poslechu a konverzace.  Jedná se o intenzivní přípravu, která vyústí v připravenost studujícího absolvovat zkoušku z anglického jazyka dle požadavků konkrétní zkoušky, ať se jedná o zkoušky na školách nebo složení mezinárodně uznávaných jazykových zkoušek.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat