Švýcarské vysoké
školy

IELTS zkoušky
„nanečisto“

SEG

Swiss Education Group – skupina specializovaných škol ve Švýcarsku, které se nachází ve francouzsky a německy mluvících částech Švýcarska a nabízí svým studentům prestižní vzdělání v oblasti cestovního ruchu, hotelnictví, gastronomie, a také hotelového a restauračního managementu.

Jazyk výuky  – anglický, ale některé moduly probíhají v němčině nebo francouzštině.

Charakteristickým rysem studia ve Švýcarsku je skutečnost, že v průběhu semestru mají studenti možnost si vzít placené stáže v nejlepších společnostech vybraného oboru.

Školy, které jsou členy SEG:

 • César Ritz Colleges Switzerland(Le Bouveret, Brig & Lucerne)
 • HIM: Нotel Institute Montreux (Montreux)
 • Swiss Hotel Management School SHMS (Caux and Leysin)
 • International Hotel and Tourism Training Institute School of Hotel and Management Switzerland (Neuchâtel)
 • Culinary Arts Academy Switzerland (Lucerne & Le Bouveret)

César Ritz Colleges Switzerland:

 • Program anglického jazyka – pro ty, kteří si potřebují zlepšit svou úroveň jazykové znalosti před začátkem studia. Minimální počet týdnů – 4. Cena: 600 CHF za týden (v ceně je zahrnuto: školné, ubytování, stravování).
 • Bachelor of International Business in Hotel and Tourism Management :
  Bakalář mezinárodního obchodu v hotelnictví a řízení cestovního ruchu:
  3 roky bakalářského studijního programu, kde absolventi získají vysokoškolské vzdělání v oboru mezinárodního cestovního ruchu. Po dobu 2 let studia si studenti mohou vybrat ze školních kampusu ve městech Bouveret nebo Lucernu, 3 rok probíhá výuka  ve městě Brig. Školné: od 36 000 CHF / rok.

Нotel Institute Montreux (HIM):

 • Bachelor of Business Administration in Hospitality Management:
  Bakalářský studijní program Podniková ekonomika v hotelnictví:
  Studenti mají jedinečnou možnost získat dvojí diplom s partnerskou institucí Northwood University (USA). Program je zaměřen na finance, marketing a personalistiku.
 • Postgraduate Diploma in Hotel Management:
  Postgraduální diplom v oboru Management hotelnictví:
  Program pro ty, kteří již mají bakalářský titul v jakémkoliv oboru a zkušenosti v oblasti hotelnictví. Trvání programu od 5 měsíců do 1 roku.

Magisterský program v oboru Podniková ekonomika: Roční program pro ty, kteří mají bakalářský titul.

Swiss Hotel Management School SHMS:

 • Swiss Diploma in Hotel Operations Management:Swiss Diploma – Management hotelového provozu:
  Tento typ výuky je neúplné speciální vzdělání, studenti po dvou letech odborné přípravy obdrží diplom švýcarského vzoru v oboru „Provozní řízení hotelu.“ Poté mohou studenti pokračovat ve studiu, a po šesti měsících získat diplom v jednom z oboru: „Management hotelových a restauračních služeb“ nebo “ Management hotelových a restauračních služeb a organizací akcí,“ a poté získat úplné specializované vzdělání s bakalářským titulem (student obdrží dva diplomy, švýcarský a anglický – ve spolupráci s University of Derby).
 • Pro ty, kteří se rozhodnou pokračovat v magisterském studiu nabízí Swiss Hotel Management  jeden ze 3 oborů:
  • Magisterský obor Mezinárodní management hotelových a restauračních služeb (MSc, Master of Science in International Hospitality Management)
  • Magisterský obor Mezinárodní podnikání v hotelnictví a lázeňství (MIB, Master of International Business in Hotel, Resort and Spa Management)
  • Magisterský obor Mezinárodní podnikání v potravinářství a restauračních službách (MIB, Master of International Business in Food&Beverage and Restaurant Management)

IHTTI School of Hotel Management:

 • Bachelor of Arts in International Hospitality and Design Management:Bakalářský obor Umění v mezinárodním pohostinství a řízení designu:
  Charakteristickým rysem tohoto programu je, že studenti si mohou svobodně zvolit, jaký druh diplomu chtějí obdržet – švýcarský, britský nebo americký.
  • Master of International Business in Hotel and Design Management. Magisterský obor Mezinárodní obchod v hotelnictví a management designu.

Culinary Arts Academy Switzerland:

Akademie kulinářského umění Švýcarska:

 • Swiss Advanced Certificate in Culinary Arts and Certificate in Higher Education:
  Švýcarský certifikát v oblasti kulinářského umění a Certifikát v oblasti vysokoškolského vzdělání:
  Tento program trvá jeden rok a poskytuje základní znalosti v gastronomickém podnikání. Po roce studia mají studenti hrazenou šestiměsíční stáž.
 • Swiss Higher Diploma in Culinary Studies and Foundation Degree Culinary Arts:
  Švýcarský vysokoškolský diplom kulinářských studií a diplomovaný specialista kulinářského umění:
  Je ekvivalent neúplného vysokoškolského vzdělání. Umožňuje nejen rozšířit znalosti v oblasti vaření, ale také získat dovednosti v oblasti řízení lidských zdrojů a také rozvíjet svoje organizační schopnosti.
 • Bachelor of Arts in Culinary Arts:
  Bakalářský obor Kulinářské umění:
  Titul bakaláře uměni v kulinářské oblasti.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat