Search your course (34)

Language
Level
Subject Hours Date Hours Price Book
Subject Hours Date Hours Price Book
English A1 «Come On» 32 hours 25.09.2017 – 04.12.2017 Mon, Wed: 16.00-17.30 3390,- Kč Objednat
Book more hours by the smaller price! 6780,- Kč
64 hours 25.09.2017 – 04.01.2018 Mon, Wed, Thu: 16.00-17.30 6450,- Kč Objednat

Seznámíte se s řečí jako takovou a poznáte těžkosti, ale i přijemné stránky v učení cizího jazyka. Na konci této úrovně budete schopni používat známé fráze a výrazy pro potřeby konkrétních životních situací, budete schopni zúčastnit se jednoduchého rozhovoru,pokud osoba mluví pomalu a zřetelně.

Vyuka v jeden den probiha o delce 90 min. (celkem 32 x 90 min. nebo 64 x 90min.)

English B1 «Come On» 32 hours 26.09.2017 – 12.12.2017 Tue, Fri: 17.30-19.00 3390,- Kč Objednat
Book more hours by the smaller price! 6780,- Kč
64 hours 26.09.2017 – 05.01.2018 Tue,Thu,Fri: 17.30-19.00 6450,- Kč Objednat

Významným rysem této úrovně je výuka rozdělena na 50% s rodilým a na 50% s českým mluvčím. Zavádí frazeologické a idiomatické výrazy. Seznámíte se s pravou výslovností v rodném jazyce, naučíte se komunikovat ve většině situací, které mohou nastat při pobytu v zahraničí. Můžete tak mluvit o Vámi známém tématu, popsat své dojmy, události, aspirace, stav, vyjádřit své názory a plány.

Vyuka v jeden den probiha o delce 90 min. (celkem 32 x 90 min. nebo 64 x 90min.)

English B2 «Come On» 32 hours 26.09.2017 – 12.12.2017 Tue, Fri: 16.00-17.30 3390,- Kč Objednat
Book more hours by the smaller price! 6780,- Kč
64 hours 26.09.2017 – 05.01.2018 Tue, Thu, Fri: 16.00-17.30 6450,- Kč Objednat

Největší výhodou této úrovně je skutečnost, že 90% vyučovacích hodin se koná s rodilým mluvčím. Budete diskutovat s učitelem o pocitech, osobních vlastnostech, módních tématech, mediích, obchodu, reklamě, městech, zemích, vědě a hudbě. Rovněž pochopíte obecný smysl komplikovaných článků o určitých tématech. V konverzaci hovoříte spontánně, na dané téma vedete rozsáhlejší rozhovory i s rodilými mluvčími. Dokážete napsat podrobný text ze své oblasti a podchytit v něm jasně jeho význam.

Vyuka v jeden den probiha o delce 90 min. (celkem 32 x 90 min. nebo 64 x 90min.)

English START TALKING! A2 32 hours 25.09.2017 – 04.12.2017 Mon,Wed: 16.00-17.30 3390,- Kč Objednat
Book more hours by the smaller price! 6780,- Kč
64 hours 25.09.2017 – 04.01.2018 Mon, Wed, Thu: 16.00-17.30 6450,- Kč Objednat

V této úrovni začnete chápat jednotlivé věty a často používané výrazy v běžném životě (např. ve svém okolí budete schopni reagovat na členy své rodiny, nakupování, umístění do zaměstnání apod). Budete schopni reagovat na různá témata týkající se sportu a zvířat. Naučíte se psát oficiální e-maily a vyjadřovat svůj názor.

Vyuka v jeden den probiha o delce 90 min. (celkem 32 x 90 min. nebo 64 x 90min.)

English START TALKING! B1 32 hours 26.09.2017 – 12.12.2017 Tue, Thu: 07.30-09.00 3390,- Kč Objednat
Book more hours by the smaller price! 6780,- Kč
64 hours 26.09.2017 – 05.01.2018 Tue, Thu, Fri: 07.30-09.00 6450,- Kč Objednat

Významným rysem této úrovně je výuka rozdělena na 60% s rodilým a na 40% s českým mluvčím. Zavádí frazeologické a idiomatické výrazy. Seznámíte se s pravou výslovností v rodném jazyce, naučíte se komunikovat ve většině situací, které mohou nastat při pobytu v zahraničí. Můžete tak mluvit o Vámi známém tématu, popsat své dojmy, události, aspirace, stav, vyjádřit své názory a plány.

Vyuka v jeden den probiha o delce 90 min. (celkem 32 x 90 min. nebo 64 x 90min.)

English START TALKING! B2 32 hours 26.09.2017 – 12.12.2017 Tue, Fri: 17.30-19.00 3390,- Kč Objednat
Book more hours by the smaller price! 6780,- Kč
64 hours 26.09.2017 – 05.01.2018 Tue, Thu, Fri: 17.30-19.00 6780,- Kč Objednat

Největší výhodou této úrovně je skutečnost, že 90% vyučovacích hodin se koná s rodilým mluvčím. Budete diskutovat s učitelem o pocitech, osobních vlastnostech, módních tématech, mediích, obchodu, reklamě, městech, zemích, vědě a hudbě. Rovněž pochopíte obecný smysl komplikovaných článků o určitých tématech. V konverzaci hovoříte spontánně, na dané téma vedete rozsáhlejší rozhovory i s rodilými mluvčími. Dokážete napsat podrobný text ze své oblasti a podchytit v něm jasně jeho význam.

Vyuka v jeden den probiha o delce 90 min. (celkem 32 x 90 min. nebo 64 x 90min.)

English START TALKING! C1 32 hours 26.09.2017 – 12.12.2017 Tue, Thu: 07.30-09.00 3390,- Kč Objednat
Book more hours by the smaller price! 6780,- Kč
64 hours 26.09.2017 – 05.01.2018 Tue, Thu, Fri: 07.30-09.00 6450,- Kč Objednat

Na této úrovni jste schopni uspořádat diskusi, rozumět větší části literárních a vědeckých textů, sledovat televizní programy v originále, vytvořit rozsáhlé prezentace a bez problémů o nich mluvit. Zvláštní pozornost je věnována písemné části: studenti píší články sami, provádí analýzu na filmech či knihách, naučí se vypracovat oznámení, zprávu či stížnost.

Vyuka v jeden den probiha o delce 90 min. (celkem 32 x 90 min. nebo 64 x 90min.)

BUSINESS English B2 32 hours 25.09.2017 – 04.12.2017 Mon,Wed: 17.30-19.00 3590,- Kč Objednat
Book more hours by the smaller price! 7180,- Kč
64 hours Mon, Wed, Thu: 17.30-19.00 Tue, Thu, Fri: 07.30-09.00 6850,- Kč Objednat

Nezáleží na tom, zda jste recepční nebo ředitel firmy. Měli byste znát pojmy z obchodní komunikace a jak je správně aplikovat v každodenní komunikaci. Zlepšete své pracovní příležitosti - dostat jazykové dovednosti, které potřebujete, abyste byli úspěšní.

Vyuka v jeden den probiha o delce 90 min. (celkem 32 x 90 min. nebo 64 x 90min.)

BUSINESS English C1 32 hours 26.09.2017 – 12.12.2017 Tue, Fri: 17.30-19.00 3590,- Kč Objednat
Book more hours by the smaller price! 7180,- Kč
64 hours M26.09.2017 – 05.01.2018 Tue, Thu, Fri: 17.30-19.00 6850,- Kč Objednat

Na této úrovni jste schopni uspořádat diskusi, rozumět větší části literárních a vědeckých textů, sledovat televizní programy v originále, vytvořit rozsáhlé prezentace a bez problémů o nich mluvit. Zvláštní pozornost je věnována písemné části: studenti píší články sami, provádí analýzu na filmech či knihách, naučí se vypracovat oznámení, zprávu či stížnost.

Vyuka v jeden den probiha o delce 90 min. (celkem 32 x 90 min. nebo 64 x 90min.)

German KOMM! A1 32 hours 25.09.2017 – 04.12.2017 Mon, Wed: 16.00-17.30 3390,- Kč Objednat
Book more hours by the smaller price! 6780,- Kč
64 hours 25.09.2017 – 04.01.2018 Mon, Wed, Thu: 16.00-17.30 6450,- Kč Objednat

Seznámíte se s řečí jako takovou a poznáte těžkosti, ale i přijemné stránky v učení cizího jazyka. Na konci této úrovně budete schopni používat známé fráze a výrazy pro potřeby konkrétních životních situací, budete schopni zúčastnit se jednoduchého rozhovoru,pokud osoba mluví pomalu a zřetelně.

Vyuka v jeden den probiha o delce 90 min. (celkem 32 x 90 min. nebo 64 x 90min.)

German KOMM! A2 32 hours 25.09.2017 – 04.12.2017 Mon, Wed: 17.30-19.00 3390,- Kč Objednat
Book more hours by the smaller price! 6780,- Kč
64 hours 25.09.2017 – 04.01.2018 Mon, Wed, Thu: 17.30-19.00 6450,- Kč Objednat

V této úrovni začnete chápat jednotlivé věty a často používané výrazy v běžném životě (např. ve svém okolí budete schopni reagovat na členy své rodiny, nakupování, umístění do zaměstnání apod). Budete schopni reagovat na různá témata týkající se sportu a zvířat. Naučíte se psát oficiální e-maily a vyjadřovat svůj názor.

Vyuka v jeden den probiha o delce 90 min. (celkem 32 x 90 min. nebo 64 x 90min.)

Spanish VAMOS! A1 32 hours 26.09.2017 – 12.12.2017 Tue, Thu: 17.30-19.00 3390,- Kč Objednat
Book more hours by the smaller price! 6780,- Kč
64 hours 26.09.2017 – 05.01.2018 Tue, Thu, Fri: 07.30-09.00 6450,- Kč Objednat

Seznámíte se s řečí jako takovou a poznáte těžkosti, ale i přijemné stránky v učení cizího jazyka. Na konci této úrovně budete schopni používat známé fráze a výrazy pro potřeby konkrétních životních situací, budete schopni zúčastnit se jednoduchého rozhovoru,pokud osoba mluví pomalu a zřetelně.

Vyuka v jeden den probiha o delce 90 min. (celkem 32 x 90 min. nebo 64 x 90min.)

Spanish VAMOS! A2 32 hours 26.09.2017 – 12.12.2017 Tue, Thu: 16.00-17.30 3390,- Kč Objednat
Book more hours by the smaller price! 6780,- Kč
64 hours 26.09.2017 – 05.01.2018 Tue, Thu, Fri: 16.00-17.30 6450,- Kč Objednat

V této úrovni začnete chápat jednotlivé věty a často používané výrazy v běžném životě (např. ve svém okolí budete schopni reagovat na členy své rodiny, nakupování, umístění do zaměstnání apod). Budete schopni reagovat na různá témata týkající se sportu a zvířat. Naučíte se psát oficiální e-maily a vyjadřovat svůj názor.

Vyuka v jeden den probiha o delce 90 min. (celkem 32 x 90 min. nebo 64 x 90min.)

French ALLEZ! A1 32 hours 25.09.2017 – 04.12.2017 Mon, Wed: 16.00-17.30 3390,- Kč Objednat
Book more hours by the smaller price! 6780,- Kč
64 hours 25.09.2017 – 04.01.2018 Mon, Wed, Thu: 16.00-17.30 6450,- Kč Objednat

Seznámíte se s řečí jako takovou a poznáte těžkosti, ale i přijemné stránky v učení cizího jazyka. Na konci této úrovně budete schopni používat známé fráze a výrazy pro potřeby konkrétních životních situací, budete schopni zúčastnit se jednoduchého rozhovoru,pokud osoba mluví pomalu a zřetelně.

Vyuka v jeden den probiha o delce 90 min. (celkem 32 x 90 min. nebo 64 x 90min.)

French ALLEZ! A2 32 hours 26.09.2017 – 12.12.2017 Tue, Fri: 17.30-19.00 3390,- Kč Objednat
Book more hours by the smaller price! 6780,- Kč
64 hours 26.09.2017 – 05.01.2018 Tue, Thu, Fri: 17.30-19.00 6450,- Kč Objednat

V této úrovni začnete chápat jednotlivé věty a často používané výrazy v běžném životě (např. ve svém okolí budete schopni reagovat na členy své rodiny, nakupování, umístění do zaměstnání apod). Budete schopni reagovat na různá témata týkající se sportu a zvířat. Naučíte se psát oficiální e-maily a vyjadřovat svůj názor.

Vyuka v jeden den probiha o delce 90 min. (celkem 32 x 90 min. nebo 64 x 90min.)

Russian Поехали! A1 32 hours 25.09.2017 – 04.12.2017 Mon, Wed: 17.30-19.00 3390,- Kč Objednat
Book more hours by the smaller price! 6780,- Kč
64 hours 25.09.2017 – 04.01.2018 Mon, Wed, Thu: 17.30-19.00 6450,- Kč Objednat

Seznámíte se s řečí jako takovou a poznáte těžkosti, ale i přijemné stránky v učení cizího jazyka. Na konci této úrovně budete schopni používat známé fráze a výrazy pro potřeby konkrétních životních situací, budete schopni zúčastnit se jednoduchého rozhovoru,pokud osoba mluví pomalu a zřetelně.

Vyuka v jeden den probiha o delce 90 min. (celkem 32 x 90 min. nebo 64 x 90min.)

Russian Поехали! A2 32 hours 26.09.2017 – 12.12.2017 Tue, Fri: 17.30-19.00 3390,- Kč Objednat
Book more hours by the smaller price! 6780,- Kč
64 hours 12.09.2017 - 21.12.2017 Tue, Thu, Fri: 17.30-19.00 6450,- Kč Objednat

V této úrovni začnete chápat jednotlivé věty a často používané výrazy v běžném životě (např. ve svém okolí budete schopni reagovat na členy své rodiny, nakupování, umístění do zaměstnání apod). Budete schopni reagovat na různá témata týkající se sportu a zvířat. Naučíte se psát oficiální e-maily a vyjadřovat svůj názor.

Vyuka v jeden den probiha o delce 90 min. (celkem 32 x 90 min. nebo 64 x 90min.)

Čeština OBECNÁ A1 32 hours 26.09.2017 – 12.12.2017 Tue, Thu: 07.30-09.00 3390,- Kč Objednat
Book more hours by the smaller price! 6780,- Kč
64 hours 26.09.2017 – 05.01.2018 Tue, Thu,Fri: 07.30-09.00 6450,- Kč Objednat

Seznámíte se s řečí jako takovou a poznáte těžkosti, ale i přijemné stránky v učení cizího jazyka. Na konci této úrovně budete schopni používat známé fráze a výrazy pro potřeby konkrétních životních situací, budete schopni zúčastnit se jednoduchého rozhovoru,pokud osoba mluví pomalu a zřetelně.

Vyuka v jeden den probiha o delce 90 min. (celkem 32 x 90 min. nebo 64 x 90min.)

Čeština OBECNÁ A2 32 hours 25.09.2017 – 04.12.2017 Mon, Wed: 17.30-19.00 3390,- Kč Objednat
Book more hours by the smaller price! 6780,- Kč
64 hours 25.09.2017 – 04.01.2018 Mon, Wed, Thu: 17.30-19.00 6450,- Kč Objednat

V této úrovni začnete chápat jednotlivé věty a často používané výrazy v běžném životě (např. ve svém okolí budete schopni reagovat na členy své rodiny, nakupování, umístění do zaměstnání apod). Budete schopni reagovat na různá témata týkající se sportu a zvířat. Naučíte se psát oficiální e-maily a vyjadřovat svůj názor.

Vyuka v jeden den probiha o delce 90 min. (celkem 32 x 90 min. nebo 64 x 90min.)

Státní maturita AJ 40 hours Út., Čt.: 17:00 – 18:30 3990,- Kč Objednat
Státní maturita RJ 40 hours Út., Čt.: 17:00 – 18:30 3990,- Kč Objednat
Pomaturitní studium Angličtiny Po – Pá: 9:15 – 12:45 21000,- Kč Objednat
Pomaturitní studium Ruštiny Po – Pá: 9:15 – 12:45 21000,- Kč Objednat
Pomaturitní studium Španělštiny Po – Pá: 9:15 – 12:45 21000,- Kč Objednat
Pomaturitní studium Francouzštiny Po – Pá: 9:15 – 12:45 21000,- Kč Objednat
START UP od úrovně A1 36 hours Po., St.: 17.30-19.00 3591,- Kč Objednat
Level up od úrovně A2-B1 90 hours Po., St., Pa.: 18:00 – 20:30 13500,- Kč Objednat
Level up od úrovně В1-B2 90 hours Po., St., Pa.: 18:00 – 20:30 13500,- Kč Objednat
Level up od úrovně B2-C1 90 hours Po., St., Pa.: 18:00 – 20:30 13500,- Kč Objednat
Level Up Speaking A2-B1 45 hours Út., Čt.: 17:30 – 20:30 6750,- Kč Objednat
Level Up Speaking B2-C1 45 hours Út., Čt.: 17:30 – 20:30 6750,- Kč Objednat
Level Up Grammar A1-A2 45 hours Út., Čt.: 17:30 – 20:30 6750,- Kč Objednat
Level Up Grammar A2-B1 45 hours Út., Čt.: 17:30 – 20:30 6750,- Kč Objednat
Příprava na IELTS 76 hours o – Pá: 8:45 – 12:10 / 12:40 – 19:00 6000,- Kč Objednat